Skogssanningar

Skogssanningar – bruka och bevara

December 12, 2018

Skogssanningar är Skogforsks podd som tar upp frågor inom skogsbruk som ofta hörs i samhällsdebatten. Idéen är att låta våra experter nyansera polariserade frågor med utgångspunkt i vetenskapen. I det här första avsnittet resonerar vi kring frågan; går det bruka skogen och samtidigt bevara viktiga naturvärden?
Medverkar gör Jan-Olov Weslien och Line Djupström, forskare på Skogforsk. Programledare för avsnittet är Erik Viklund. Lars Nylander har redigerat och producerat.