Skogssanningar
Skogssanningar – framtidens skogsmaskiner

Skogssanningar – framtidens skogsmaskiner

December 18, 2019

Avsnitt fem av Skogssanningar handlar om framtidens skogsmaskiner och automation. Skogforsks Olle Gelin berättar hur man genom att automatisera moment för moment i skogsmaskinerna förbättrar arbetsmiljön för förarna. Dessutom underlättas steget att så småningom kunna köra på distans, vilket skulle skapa möjligheter att locka fler till bristyrket skogsmaskinförare.

Vi pratar även med Fredrik Gunnarsson som driver Freddes Skogstjänst och med Jan Åhlund, skogsbrukschef på Holmen, om vilka utvecklingssteg på skogsmaskinerna de ser störst behov av. Programledare är Caroline Rothpfeffer och Lars Nylander har redigerat.

Skogssanningar – älgen och dess matvanor

Skogssanningar – älgen och dess matvanor

October 1, 2019

I Sverige finns omkring  350 000 älgar. Varje år skjuts runt 80-90 000 av dessa. Men borde det finnas mer eller mindre älg? Bör den rentav rödlistas? Åsikterna om skogens konung är starka. I det senaste avsnittet av podden reder vi ut älgfrågan med ett vetenskapligt perspektiv. Forskarna Märtha Wallgren och Johan Sonesson intervjuas av Caroline Rothpfeffer. Medverkar gör även Monica Stridsman, avhoppad ledamot i Järgarförbundets styrelse. Inslag och redigering, Lars Nylander.

Skogssanningar - skogsbrand

Skogssanningar - skogsbrand

June 26, 2019

Vad kan skogsbruket göra för att undvika skogsbränder? Hur jobbar man med rutiner och skogsskötsel? Brinner det mer i skogen nu än förr? Det resonerar vi om i tredje avsnittet av Skogssanningar.

Programledare är Caroline Rothpfeffer och hon intervjuar skogsskötselforskaren Johan Sonesson och Tomas Johannesson som är skogsbrukets samordnare i brandfrågor. Medverkar gör även Leif Sandahl, brandingenjör på MSB, och skogsbrandexperten Annie Johansson, Kyllesjö skog, som båda har idéer hur skogsbruket och samhället kan bli bättre på att hantera bränder i skogen. 

Lars Nylander har producerat och redigerat.

Skogssanningar – granbarkborren

Skogssanningar – granbarkborren

May 23, 2019

Avsnittet ägnas åt granbarkborren som skapar omfattande skador i skogarna just nu. Vi får bland annat lära oss om insekten; hur de lever, fortplantar sig och angriper träd. Men här ges också tips och tricks för att minska risken för angrepp och för att minimera skadorna efter angrepp.

Programledare är Caroline Rothpfeffer, kommunikations- och hållbarhetschef på Skogforsk, och hon intervjuar insektsforskaren Janne Weslien och skogsskötselforskaren Johan Sonesson. Lars Nylander har producerat och redigerat.

Skogssanningar – bruka och bevara

Skogssanningar – bruka och bevara

December 12, 2018

Skogssanningar är Skogforsks podd som tar upp frågor inom skogsbruk som ofta hörs i samhällsdebatten. Idéen är att låta våra experter nyansera polariserade frågor med utgångspunkt i vetenskapen. I det här första avsnittet resonerar vi kring frågan; går det bruka skogen och samtidigt bevara viktiga naturvärden?
Medverkar gör Jan-Olov Weslien och Line Djupström, forskare på Skogforsk. Programledare för avsnittet är Erik Viklund. Lars Nylander har redigerat och producerat.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App